Ponúkame viac než len preklad Partnerstvo  pre dosahovanie vašich cieľov Odborné preklady ekonomických a právnych dokumentov

Ďalšie služby

  1. Kurzy anglického jazyka
  1. Kurz protokolu a firemnej etikety
  2. Kurz prezentačných zručností v kombinácii s angličtinou
  3. Kurzy ruského jazyka

Úrovne ovládania jazyka sú definované podľa metodiky EÚ - Spoločný európsky referenčný rámec (CEFR = Common European Framework of Reference). Popis úrovní nájdete tu >>

Otestujte si svoju angličtinu pomocou nasledujúcej tabuľky sebahodnotenia, ktorú nájdete tu >>

Naše ceny vychádzajú z porovnateľných cien na trhoch krajín strednej Európy. Naša spoločnosť je plátcom DPH. K základnej cene sa pripočítavajú príplatky za expresnosť, za náročnosť pôvodného textu, za grafickú úpravu textu a pod. Taktiež sa z nej odpočítavajú vernostné zľavy prípadne zľvavy za väčšiu objednávku.

Za normostranu sa všeobecne pokladá 1800 znakov vrátane medzier v programe MS Word a počíta sa podľa počtu znakov vo výstupnom texte.

Ako ušetriť peniaze


Základná cena

Zľavy

Spôsob platby   >>

Platba