Ponúkame viac než len preklad Partnerstvo  pre dosahovanie vašich cieľov Odborné preklady ekonomických a právnych dokumentov

Ďalšie služby

  1. Kurzy anglického jazyka
  1. Kurz protokolu a firemnej etikety
  2. Kurz prezentačných zručností v kombinácii s angličtinou
  3. Kurzy ruského jazyka

Úrovne ovládania jazyka sú definované podľa metodiky EÚ - Spoločný európsky referenčný rámec (CEFR = Common European Framework of Reference). Popis úrovní nájdete tu >>

Otestujte si svoju angličtinu pomocou nasledujúcej tabuľky sebahodnotenia, ktorú nájdete tu >>

JAZYKOVÉ ÚROVNE

Podľa čoho sa určuje úroveň ovládania cudzieho jazyka?

Spoločný európsky referenčný rámec Common European Framework of Reference

Metodík hodnotenia úrovne jazykových schopností je viacero. V súčasnosti však začína prevládať hodnotenie podľa Spoločného európskeho referenčného rámca - CEFR. CEFR je smernicou na popis dosiahnutej úrovne  jazykových schopností. Bola vytvorená Európskou radou ako hlavná časť projektu “Language Learning for European Citizenship" v rokoch 1989 až 1996. Jej hlavným cieľom je poskytnúť metodiku na hodnotenie a vyučovanie, ktorá by sa týkala všetkých jazykov v Európe. V novembri 2001 rezolúcia Európskej rady odporučila používanie CEFR na vytvorenie systémov hodnotenia jazykových schopností. Šesť referenčných úrovní sa začína širšie využívať ako európsky štandard pre určenie úrovne individuálnych jazykových schopností.

CEFR Úvod

Naspäť

Cenník CEFR_Framework_SKK.pdf